6362120_large_enova

Gränsdragningslista 06. Hjälpmedel för att upprätta gränsdragningslistor i förvaltningsentreprenader

Tryckt bok, I lager

Pris: 1 295 kr + moms

Snabb leverans

Gränsdragningslista 06 är ett hjälpmedel dels för att bestämma en förvaltningsentreprenads omfattning i avseende på arbetsuppgifter och materialanskaffning dels för att bestämma vilka arbetsuppgifter och materialkostnader som ska ingå i entreprenörens fasta arvode.

Dokukmentet består av tabell med samtliga koder och rubriker i Adm 06 och Teknik 06. Ersätter Gränsdragningslista 99.


Art nummer: 6362120

Utgivningsår: 2006

Utgivare: Svensk Byggtjänst

ISBN: 9789173331470

Antal sidor: 55

Kategori: Hyres- och fastighetsjuridik