6362115_large_enova

Gränsdragningslista VT 04. Hjälpmedel för att precisera ansvar och ersättning för verksamhetsanknutna tjänster

Tryckt bok, I lager

Pris: 1 383 kr + moms

Snabb leverans

Gränsdragningslista VT 04 är ett hjälpmedel för att bestämma vem som ansvarar för olika tjänster och om dessa tjänster ska ingå i entreprenörens fasta arvode eller ersättas särskilt.

Listan är ett särskilt viktigt dokument då flera entreprenörer samverkar inom samma förvaltningsobjekt. Den kodade strukturen överensstämmer med den i Beskrivning VT 04.

Bör ej blandas ihop med Gränsdragningslista 99 som behandlar fastighetsanknutna tjänster.Digital version av dokumentet hittar du hos AFF – Forum för förvaltning och service.


Art nummer: 6362115

Utgivningsår: 2004

Utgivare: Svensk Byggtjänst

ISBN: 9789173330763

Antal sidor: 30

Kategori: Hyres- och fastighetsjuridik