6362116_large_enova

Objektbeskrivning VT 04. Hjälpmedel för att upprätta objektbeskrivningar för verksamhetsanknutna tjänster

Tryckt bok, I lager

Pris: 1 383 kr + moms

Snabb leverans

Objektsbeskrivning VT 04 är avsedd att beskriva den verksamhet till vilken stödtjänsterna är avsedda att riktas.

Dokumentet innehåller rådstexter om vilka typer av allmänna uppgifter om beställarens verksamhet och om vilka uppgifter som bör lämnas om befintlig inredning och utrustning. Uppgifterna är redovisade i en kodad struktur som överensstämmer med den i Beskrivning VT.

Ej samma som Objektsbeskrivning 99.Digital version av dokumentet hittar du hos AFF – Forum för förvaltning och service.


Art nummer: 6362116

Utgivningsår: 2004

Utgivare: Svensk Byggtjänst

ISBN: 9789173330756

Antal sidor: 39

Kategori: Hyres- och fastighetsjuridik