6362024_large_enova

Aff Städ 99. Mall för upprättande av upphandlingsföreskrifter, särskilda föreskrifter och beskrivning av städning

Tryckt bok, I lager

Pris: 1 180 kr + moms

Snabb leverans

Denna städmall ersätter "Aff-mall 4a. Upphandling av städtjänster".

Nytt är att man nu kan handla upp städning genom att ställa kvalitetskrav på städresultatet. I dokumentet ingår, förutom mallen för kvalitetskrav, upphandlingsföreskrifter, anbudsformulär, särskilda föreskrifter, objektsbeskrivning och beskrivning av städuppgiften. Dessutom tas definitioner av städtermer upp samt ett PM om miljöfrågor i samband med städning.


Art nummer: 6362024

Utgivningsår: 2003

Utgivare: Svensk Byggtjänst

ISBN: 9789173330558

Antal sidor: 83

Kategori: Hyres- och fastighetsjuridik