utveckla-fastighetsorganisationen-6020423

Utveckla fastighetsorganisationen

om bolagisering och entreprenad

Tryckt bok, I lager

Pris: 375 kr + moms

Snabb leverans

Organisation och styrning av fastighetsverksamheten i kommunerna ser olika ut. Många frågor är dock lika exempelvis om fastighetsdriften ska utföras i egen regi eller genom entreprenad. Om ett val står mellan en förvaltningsorganisation eller bolag.

I skriftens tre kapitel presenteras en forskningsöversikt inom området, slutsatser från en workshop och en kort sammanfattning av föredragen från workshopen. Syfte är att ge personer verksamma i kommuner, som har ett intresse av organisations- och ledningsfrågor för den kommunala fastighets- och lokalförsörjningsverksamheten, ett kunskapsunderlag och inspiration.


Art nummer: 6020423

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175851723

Antal sidor: 48

Kategori: Hyres- och fastighetsjuridik