ABFF 15. Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service.

ABFF 15

I lager

Pris: 645 kr + moms

Snabb leverans

ABFF 15 innehåller Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service.

ABFF är utformad i syfte att inom ramen för ett kontraktsförhållande skapa en rimlig balans mellan parternas intressen. Bestämmelserna innehåller regler som utgår från en upphandling i konkurrens med yttersta syfte att skapa jämförbarhet mellan anbud, dvs söka säkerställa att alla anbud omfattar lika stor prestation på identiska villkor.

ABFF har dock ofta kommit att användas genom direkt dialog mellan beställare och leverantör och därför har det varit angeläget att införa en kontraktstolkningsregel i ABFF 15, för avtal tillkomna i samråd, utan förfrågningsunderlag och anbudsförfarande.

Ett antal ändringar och kompletteringar har genomförts i förhållande till ABFF 12 i syfte att underlätta tolkning och tillämpning av villkoren.


Art nummer: 6503621

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Aff Service AB

Antal sidor: 20

Kategori: Hyres- och fastighetsjuridik