6362118_large_enova

Aff Drift och skötsel av fastigheter

Tryckt bok, I lager

Pris: 1 420 kr + moms

Snabb leverans

"Aff Drift och skötsel av fastigheter" är en mall för upprättande av anbudsförfrågan och kontrakt för mindre driftentreprenader (med årsarvode lägre än två till tre basbelopp) i fastigheter.

Mallen innehåller förlagor för att göra en anbudsförfrågan, ett anbudsformulär, en förteckning över de arbetsuppgifter man vill få genomförda och för att skriva ett juridiskt hållbar kontrakt. Mallarna levereras även på en medföljande CD.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Aff


Art nummer: 6362118

Utgivningsår: 2004

Utgivare: Svensk Byggtjänst

ISBN: 9789173330824

Antal sidor: 21

Kategori: Hyres- och fastighetsjuridik