allmann_fastighetsratt_6039762

Allmän fastighetsrätt. Utg 8

Författare: Victorin Anders, Hager Richard

Tryckt bok, I lager

Pris: 452 kr + moms

Snabb leverans

Allmän fastighetsrätt tar upp viktiga delar av den allmänna fastighetsrätten och reglerna om köp av fast egendom uppmärksammas särskilt. Det inledande kapitlet behandlar vissa fastighetsrättsliga huvudfrågor och övriga kapitel tar upp:
•    Fast egendom, fastighet och fastighetstillbehör
•    Köp av fast egendom
•    Servitut
•    Fastighetspant
•    Sakrättsliga frågor – Hävd och godtrosförvärv

Boken är i första hand avsedd att vara en lärobok att användas i undervisningen vid universiteten, men den vänder sig också till praktiker och diskussionen har delvis anpassats till detta syfte. Det här är den åttonde utgåvan.

Utgåvan är översedd och kompletterad, främst med hänsyn till utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis och litteratur.


Författare: Victorin Anders, Hager Richard

Art nummer: 6039762

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Iustus Förlag

ISBN: 9789177370642

Antal sidor: 287

Kategori: Hyres- och fastighetsjuridik

Fler titlar av samma författare