allmanna_fastighetsratten_6068195

Allmänna fastighetsrätten. En introduktion. Utg 5

Författare: Hager Richard

Tryckt bok, I lager

Pris: 251 kr + moms

Snabb leverans

Boken är en introduktion till ämnet allmän fastighetsrätt och behandlar i första hand huvudfrågor inom ämnet.

I boken behandlas regler om vad som utgör:

  • fast egendom
  • regler om köp, gåva och byte av fast egendom
  • regler om servitut och nyttjanderätter till fast egendom
  • regler om sakrättsliga förhållanden avseende fast egendom
  • regler om inskrivning

Boken är utmärkt för den som söker en bred framställning över den allmänna fastighetsrätten. Här finns även litteraturhänvisningar för den som är i behov av ytterligare fördjupning.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Fastighetsförvaltning


Författare: Hager Richard

Art nummer: 6068195

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Norstedts Juridik

ISBN: 9789139208556

Antal sidor: 139

Kategori: Hyres- och fastighetsjuridik

Fler titlar av samma författare