bostadsratt

Bostadsrätt

med en översikt över kooperativ hyresrätt

Författare: Victorin Anders, Flodin Jonny

Tryckt bok, I lager

Pris: 439 kr + moms

Snabb leverans

Boken tar upp boendeformen bostadsrätt. I grunden bygger den på professor Anders Victorins välkända böcker om bostadsrätt. Det finns också en översikt över kooperativ hyresrätt samt en redogörelse om äldre existerande former av bostadsrätt och kooperativ hyresrätt samt hur de förhåller sig till dagens lagstiftning.

Innehåll:

  • Bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och andra besittningsformer
  • Organisation och bildande, föreningens uppgifter
  • Ombildning från hyresrätt
  • Köp av bostadsrätt
  • Bostadsrätt som säk.erhet för lån
  • Att bo i bostadsrätt – bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter, avgifter, lägenhetens skick
  • Översikt över kooperativ hyresrätt


Författare: Victorin Anders, Flodin Jonny

Art nummer: 6039419

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Iustus Förlag

ISBN: 9789176789469

Antal sidor: 336

Kategori: Hyres- och fastighetsjuridik

Fler titlar av samma författare