fastighetspantrattens_huvuddrag_6080010

Fastighetspanträttens huvuddrag. Utg 2

Författare: Flodin Jonny

Tryckt bok, I lager

Pris: 159 kr + moms

Snabb leverans

Boken behandlar jordabalkens bestämmelser om inteckning och inteckningsåtgärder. Den tar också upp bestämmelserna om pantsättning av fast egendom, liksom rättsverkningarna av pantsättning. Innebörden av panträtt i fast egendom är framförallt att panthavaren har rätt till betalning för sin fordran när en myndighet fördelar medel på den fasta egendomen.

Det kanske viktigaste fallet är när medel fördelas efter att en fastighet har utmätts och sålts exekutivt. Bestämmelserna om utmätning och exekutiv försäljning av fast egendom behandlas därför relativt utförligt.


Författare: Flodin Jonny

Art nummer: 6080010

Utgivningsår: 2020

Utgivare: Jure Förlag AB

ISBN: 9789172237988

Antal sidor: 88

Kategori: Hyres- och fastighetsjuridik

Fler titlar av samma författare