kommersiella_hyresavtal_och_arrendeavtal_i_praktiken_6068192

Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken. Utg 6

Författare: Larsson Nils, Synnergren Stieg

Tryckt bok, I lager

Pris: 597 kr + moms

Snabb leverans

Lokalhyra avser upplåtelser av hus eller delar av hus för i första hand affärsverksamhet. Anläggningsarrende avser upplåtelser av mark för byggnader i kommersiell verksamhet. För båda dessa kommersliella upplåtelseformer gäller ett indirekt besittningsskydd.

Boken informerar på ett lättillgängligt sätt om de regler som gäller för lokalhyra och anläggningsarrende. Boken tar också upp refererade rättsfall och formulär till avtal och uppsägningar.


Författare: Larsson Nils, Synnergren Stieg

Art nummer: 6068192

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Norstedts Juridik

ISBN: 9789139116059

Antal sidor: 313

Kategori: Hyres- och fastighetsjuridik

Fler titlar av samma författare