kop_och_formedling_av_bostadsratt_6068160

Köp och förmedling av bostadsrätt

Författare: Tegelberg Lars

Tryckt bok, I lager

Pris: 529 kr + moms

Snabb leverans

De köprättsliga frågorna rörande bostadsrätt är speciella eftersom de regleras av en köplag som snarare är skriven med inriktning på fysiska saker än på nyttjanderätter, men är sparsamt behandlade i litteraturen.

Boken tar bland annat upp bostadsrättens historia, överlåtelse och medlemskap i bostadsrättsförening, de köprättsliga frågorna, upplåtelse och pantsättning av bostadsrätt. I ett separat kapitel behandlas förmedlingsarbetet.


Författare: Tegelberg Lars

Art nummer: 6068160

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Wolters Kluwer

ISBN: 9789139114437

Antal sidor: 250

Kategori: Hyres- och fastighetsjuridik

Fler titlar av samma författare