kop_och_formedling_av_bostadsratt_6068160

Köp och förmedling av bostadsrätt

Författare: Tegelberg Lars

Tryckt bok, I lager

Pris: 529 kr + moms

De köprättsliga frågorna rörande bostadsrätt är speciella eftersom de regleras av en köplag som snarare är skriven med inriktning på fysiska saker än på nyttjanderätter, men är sparsamt behandlade i litteraturen.

Boken tar bland annat upp bostadsrättens historia, överlåtelse och medlemskap i bostadsrättsförening, de köprättsliga frågorna, upplåtelse och pantsättning av bostadsrätt. I ett separat kapitel behandlas förmedlingsarbetet.


Författare: Tegelberg Lars

Art nummer: 6068160

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Wolters Kluwer

ISBN: 9789139114437

Antal sidor: 250

Kategori: Hyres- och fastighetsjuridik

Fler titlar av samma författare