6456002_lokalhyresjuridik

Lokalhyresjuridik. Utgåva 2

En kommentar till hyreslagens bestämmelser om lokaler

Författare: Schneider Dan-Louis

Tryckt bok, I lager

Pris: 602 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 481 kr + moms

Snabb leverans

Lokalhyreskontraktet är av stor betydelse för de flesta företag. "Lokalhyresjuridik" behandlar i kommentarform de rättigheter och förpliktelser som uppkommer i och med att lokalhyreskontrakt ingås. Boken vänder sig till praktiserande jurister, fastighetsägarna, bostadsrättsföreningar med lokaler, lokalhyresgäster m fl som kommer i kontakt med frågeställningar om lokalkontrakt.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Entreprenadjuridik , Litteraturbevakning Fastighetsförvaltning


Författare: Schneider Dan-Louis

Tryckta bokens artikel nr: 6456002

E-bokens artikel nr: 7774562

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173337007

E-bokens ISBN: 9789173337380

Antal sidor: 234

Kategori: Hyres- och fastighetsjuridik