upphandling_av_innovation_och_mervarde_6020456

Upphandling för innovation och mervärde

Tryckt bok, I lager

Pris: 130 kr + moms

Snabb leverans

Den offentliga sektorn upphandlar årligen varor, tjänster, verksamheter och byggentreprenader för nästan 20 procent av Sveriges totala konsumtion. Om upphandlande myndigheter ger leverantörer förutsättningar att ta fram nya lösningar kan det bidra till verksamhetsutveckling och ökad effektivitet. Upphandling kan allså vara ett strategiskt betydelsefullt verktyg som stimulerar utveckling, innovation och samhällsnyttiga mål.

Skriften presenterar erfarenheter från sex upphandlingar inom social omsorg, hälso- och sjukvård och teknisk förvaltning. 


Art nummer: 6020456

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175855097

Antal sidor: 46

Kategori: Hyres- och fastighetsjuridik