Ovårdade tomter och förfallna byggnader

Ovårdade tomter och förfallna byggnader

Tryckt bok, I lager

Pris: 100 kr + moms

Snabb leverans

Det finns ett antal byggnadsverk och tomter i Sverige som inte lever upp till kraven på skötsel och underhåll. I mer allvarliga fall av bristande underhåll och skötsel och där byggnadsnämnden har för avsikt att ingripa finns det hinder i form av att det är svårt att komma i kontakt med ägaren och kommuner riskerar att få stå för kostnaderna. I denna rapporter kommer Boverket med förslag hur kommunernas tillsyn kan förbättras.

Boverket föreslår bland annat att det ska bli lättare att delge rivningsförelägganden och det ska införas ett statligt stöd för att mildra ekonomiska konsekvenser för kommuner.


Art nummer: 6123031

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Boverket

ISBN: 9789175632858

Antal sidor: 89

Kategori: Förvaltning