T 13:87 Skador på hus. Ytterväggar och fönster

Tryckt bok, I lager

Pris: 278 kr + moms

Snabb leverans

Handboken är avsedd att ge en översikt över skador på ytterväggar och fönster. Småhus, sammanbyggda hus, flerbostadshus, kulturhus m m behandlas. Boken visar hur olika skador ser ut samt redogör för hur skadorna skall åtgärdas och förebyggas. Den vänder sig till såväl fackfolk som lekmän och kan användas som lärobok.


Art nummer: 6601013

Utgivningsår: 1987

Utgivare: Byggforskningsrådet

ISBN: 9154047552

Antal sidor: 212

Kategori: Förvaltning