T 13:93 Skador på hus. Invändig

Författare: Clavensjö Bertil

Tryckt bok, Beställningsvara

Pris: 278 kr + moms

Snabb leverans

Den avslutande boken i serien tar upp invändiga skador. Varje kapitel ger en historisk återblick och beskriver hur besiktning ska gå till för att man ska kunna vidta rätt åtgärder. Åtgärderna tar hänsyn till såväl kulturhistoriska värden som boendeintressen. Bl a behandlas brand- och inbrottsskydd, ljud/buller samt sanitära förhållanden. Rikt illustrerad.


Författare: Clavensjö Bertil

Art nummer: 6601313

Utgivningsår: 1993

Utgivare: Byggforskningsrådet

ISBN: 9154055490

Antal sidor: 234

Kategori: Förvaltning