vibrationsskador-i-byggnader

Vibrationsskador i byggnader

Författare: Flygare Peter

Tryckt bok, I lager

Pris: 345 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 276 kr + moms

Snabb leverans

I ”Vibrationsskador i byggnader” beskrivs:

- vilka verksamheter som leder till vibrationer
- hur vibrationer påverkar hus
- varför hus spricker
- ansvarsfördelningen enligt miljöbalken och AB 04.

Nutida byggande sker ofta på fastigheter i städernas centrala och förtätade delar, och risken är då stor att vibrationer och vibrationsskador uppstår som påverkar grannfastigheter.

Byggherren behöver i dag ha kontroll på hur sprängning, bortschaktning av berg och förstärkningsarbeten påverkar och om risk finns att skada grannfastigheterna. Om en byggherres verksamhet förorsakar skador på en grannfastighet ska tredje man hållas skadeslös.

I denna lilla behändiga bok ges även vägledning till hur en skadeutredning genomförs, i vilken man utreder om kraven är välgrundade.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Anläggning


Författare: Flygare Peter

Tryckta bokens artikel nr: 6200701

E-bokens artikel nr: 7770701

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173335157

E-bokens ISBN: 9789173335300

Antal sidor: 56

Kategori: Förvaltning

Fler titlar av samma författare