Fyndhörnan

I Fyndhörnan hittar du böcker för 95 kronor, oavsett tidigare pris.

Alla titlar

reservkraft_fran_bransle_till_el_6011017

Reservkraft. Från bränsle till el

De återkommande störningarna i elförsörjningen både på internationell och nationell nivå har ökat intresset för reservkraft. Den förra utgåvan av boken kom för åtta år sedan. Den nya utgåvan har uppdaterats och kompletterats...

Pris: 95 kr + moms

brandskydd_vid_ombyggnad_och_underhall_6050004

Brandskydd vid ombyggnad o underhåll

Handboken ger vägledning i tidiga skeden avseende vilka brandskyddskrav som gäller vid en viss typ av underhåll, ändring eller ombyggnad. Boken redovisar ett stort antal exempel på  vanliga ombyggnader och underhållsåtgärder med tillhörande krav...

Pris: 95 kr + moms

Entreprenadrätt - en introduktion till AB 04

Entreprenadrätt - en introduktion till AB 04

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord.pris: 227 kr + moms) Svensk entreprenadrätt regleras i huvudsak av branschens egna standardavtal. Det gäller i första hand ”Allmänna Bestämmelser för bygg-, anläggnings- och installations­entreprenader” (AB 04) som kan säg...

Pris: 95 kr + moms

guide-for-underleveransavtal-6057117-650

Guide för underleveransavtal. Utg 2

Nu finns en uppdaterad utgåva av "Guide för underleveransavtal" från 2005. Guiden vänder sig till alla som praktiskt arbetar med underleveransavtal. Revisionen tar bland annat hänsyn till nya standardavtal för teknikindustrin och att CSR (Corporate S...

Pris: 95 kr + moms

john_taylor_mitt_tradgardsar_650_6019015

Mitt trädgårdsår

I boken ”Mitt trädgårdsår” delar trädgårdsmästaren John Taylor med sig av sin stora kunskap om trädgårdsskötsel. Alltifrån att odla bondbönor till att lägga kompost och få rosor att prunka...

Pris: 95 kr + moms

brandskydd-for-bostadshus-6050003

Brandskydd för bostadshus

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord.pris: 690 kr + moms) I denna handbok samlas den viktigaste informationen om brandskydd för att kunna planera, projektera, bygga och förvalta bostadshus på ett kostnadseffektivt sätt utifrån gällande lagstiftning...

Pris: 95 kr + moms

vagar_varda_en_omvag_650_6051069

Vägar värda en omväg. Bergslagen

”Vägar värda en omväg. Bergslagen” har formen av en "road-book" med detaljerade anvisningar. Bland annat får vi följa hur järnmalmen byggt upp Sveriges välstånd...

Pris: 95 kr + moms

k1_en_ritning_for_okad_sakerhet_650_6119933

K1 - en ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen

”K1 – en ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen” är ett arbetssätt för att öka säkerheten och arbetsmiljön för yrkes- och tjänstemän som jobbar i produktionen...

Pris: 95 kr + moms

planera_for_effektiv_lokal_o_energianvandning_6020413

Planera för en effektiv lokal- och energianvändning

Den energisnålaste kvadratmetern är den vi aldrig behöver bygga. Som fastighetsägare kan detta tyckas självklart men det är ett tankesätt som kan visa sig problematiskt i praktiken...

Pris: 95 kr + moms

Superlight. Lightness in Contemporary Houses

Superlight. Lightness in Contemporary Houses

The projects in “Superlight. Lightness in Contemporary Houses” combine two strands of thinking: that lightweight buildings can weigh less and have minimal impact on their environments, and that this lightness – visually, materially, ecologically – ca...

Pris: 95 kr + moms

energikrav_vid_nybyggnad_650_6418010

Energikrav vid nybyggnad

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord.pris: 718 kr + moms) ”Energikrav vid nybyggnad” presenterar en ny metod kallad DUR-metoden som utarbetats för att möjliggöra för byggherrarna att verifiera energikrav...

Pris: 95 kr + moms

langsiktig_framgang_650_6456010

Långsiktig framgång

Företag och andra organisationer lever med krav och förväntningar på att leverera allt högre kundvärde och att samtidigt förbruka allt färre resurser. ”Långsiktig framgång”, titeln på denna bok, syftar här på att utveckla och fullfölja en genomtänkt ...

Pris: 95 kr + moms

brandskydd_ratt_utfort_325_6050002

Brandskydd - rätt utfört

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord.pris: 598 kr + moms) För byggherren och för samhället är det viktigt att brandskyddet kontrolleras i tillräcklig omfattning så att fel inte missas som skulle kunna få konsekvenser vid en brand...

Pris: 95 kr + moms

limans_kronikor_om_byggjuridik_650_6435012

Limans krönikor om byggjuridik

Fyndpris: 95 kr (ord. pris: 373 kr) Under åren 2005–2013 medverkade entreprenadjuristen Lars-Otto Liman med artiklar i tidningen BygginfoPM – numera ByggtjänstPM. I ”Limans krönikor om byggjuridik” finns artiklarna samlade i bunden form...

Pris: 95 kr + moms

Gotländska fiskelägen och strandbodar

Gotländska fiskelägen och strandbodar

Längs den Gotländska kusten finns runt 200 fiskelägen, ett fantastiskt kulturarv med anor så långt tillbaka som 1600-talet. Fiskelägena vittnar om den tid då fisket var en nödvändighet för att överleva...

Pris: 95 kr + moms

Energihushållning i Boverkets byggregler, utg 2

Energihushållning i Boverkets byggregler, utg 2

”Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. Utgåva 2” ska underlätta förståelsen av Boverkets byggregler och det nya sättet att reglera kraven med specifik energianvändning...

Pris: 95 kr + moms

Länge leve husen av Ulf Nordwall

Länge leve husen

Fyndpris: 95 kr (ord. pris: 357 kr) I ”Länge leve husen” belyser författaren Ulf Nordwall arkitektoniska kvaliteter i ett förvaltningsperspektiv hos flerbostadshus i Sverige...

Pris: 95 kr + moms

design_med_omtanke_6294002

Design med omtanke. Utg 2

Fyndpris: 95 kr (ord. pris: 436 kr) De som vistas mest i en miljö har ofta minst att säga till om. Det vänder Design med Omtanke på. Metoden tar vara på kunskapen hos dem som arbetar i verksamheten och ger dem verktyg för att skapa en arbetsmiljö på ...

Pris: 95 kr + moms

paragrafer_for_praktiker_650_6405010

Paragrafer för praktiker

Fyndpris: 95 kr (ord. pris: 598 kr) ”Paragrafer för praktiker" är en handbok i grundläggande entreprenadjuridik för mindre entreprenadföretag. Boken passar också den som på ett enkelt sätt vill sätta sig in i vad paragraferna i avtalslagen, AB och AB...

Pris: 95 kr + moms

bygga_for_seniorer_650_6206010

Bygga för seniorer

Fyndpris: 95 kr (ord. pris: 625 kr) Vad är egentligen en seniorbostad och hur kan den utformas? Det vill den här boken ge svar på! "Bygga för seniorer" handlar också om varför seniorernas boende bör uppmärksammas just nu och inte om tio år när antale...

Pris: 95 kr + moms