Fyndhörnan

I Fyndhörnan hittar du böcker för 95 kronor, oavsett tidigare pris.

Alla titlar

Entreprenadrätt - en introduktion till AB 04

Entreprenadrätt - en introduktion till AB 04

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord.pris: 227 kr + moms) Svensk entreprenadrätt regleras i huvudsak av branschens egna standardavtal. Det gäller i första hand ”Allmänna Bestämmelser för bygg-, anläggnings- och installations­entreprenader” (AB 04) som kan säg...

Pris: 95 kr + moms

brandskydd-for-bostadshus-6050003

Brandskydd för bostadshus

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord.pris: 690 kr + moms) I denna handbok samlas den viktigaste informationen om brandskydd för att kunna planera, projektera, bygga och förvalta bostadshus på ett kostnadseffektivt sätt utifrån gällande lagstiftning...

Pris: 95 kr + moms

kommunikation_mellan_fastighetsagare_och_hyresgaster_325_6020418

Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord.pris: 375 kr + moms) ”Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster” kan användas som handbok och är kryddad med inspirerande exempel på bra lösningar och situationer då en utvecklas kommunikation behövs...

Pris: 95 kr + moms

fastning_eller_fikastalle_650_6402021

Fästning eller fikaställe

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord.pris: 470 kr  moms). ”Fästning eller fikaställe” är avsedd dels som en debattbok där industrisamhällets föreställningar om arbetslivet utmanas och ersätts av ett arbetsliv där ”gå till arbetet”, ”svensktillverkat”, ”m...

Pris: 95 kr + moms

energikrav_vid_nybyggnad_650_6418010

Energikrav vid nybyggnad

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord.pris: 718 kr + moms) ”Energikrav vid nybyggnad” presenterar en ny metod kallad DUR-metoden som utarbetats för att möjliggöra för byggherrarna att verifiera energikrav...

Pris: 95 kr + moms

huset_pa_stureplan_325_6047420

Huset på Stureplan. Livet och människorna

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord.pris: 277 kr + moms) I ”Huset på Stureplan. Livet och människorna” får vi med hjälp av författaren Nathan Shachars hjälp följa historien om huset på Stureplan – Norstjernanhuset – och de företag som verkat där...

Pris: 95 kr + moms

brandskydd_ratt_utfort_325_6050002

Brandskydd - rätt utfört

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord.pris: 598 kr + moms) För byggherren och för samhället är det viktigt att brandskyddet kontrolleras i tillräcklig omfattning så att fel inte missas som skulle kunna få konsekvenser vid en brand...

Pris: 95 kr + moms

limans_kronikor_om_byggjuridik_650_6435012

Limans krönikor om byggjuridik

Fyndpris: 95 kr (ord. pris: 373 kr) Under åren 2005–2013 medverkade entreprenadjuristen Lars-Otto Liman med artiklar i tidningen BygginfoPM – numera ByggtjänstPM. I ”Limans krönikor om byggjuridik” finns artiklarna samlade i bunden form...

Pris: 95 kr + moms

Solenergi. Möjligheter för offentliga lokaler

Solenergi. Möjligheter för offentliga lokaler

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord.pris: 295 kr + moms) ”Solenergi. Möjligheter för offentliga lokaler” ger inspiration till dig som arbetar med offentliga lokaler och är intresserad av solenergi...

Pris: 95 kr + moms

okad_boendetrygghet_650_6278010

Ökad boendetrygghet

Fyndpris: 95 kr (ord. pris: 331 kr) Boken ”Ökad boendetrygghet” vill öka kunskapen om vad det är som skapar otrygghet i bostadsområden och i det offentliga rummet. För att åstadkomma detta har intervjuer gjorts med cirka 200 boende...

Pris: 95 kr + moms

aldres_boende_650_6206012

Äldres boende

Fyndpris: 95 kr (ord. pris: 331 kr) I ”Äldres boende i Tyskland, England, Nederländerna och Danmark” beskrivs äldres boende och villkor i fyra länder: Tyskland, England, Nederländerna och Danmark via demografi och bostadspolitik, regeringsinitiativ o...

Pris: 95 kr + moms

bygga_bad_650_6439001

Bygga bad

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord. pris: 445 kr + moms) Boken ”Bygga bad” vill sprida kunskap om och beskriva hur ett nytt badhus kan byggas och drivas med hänsyn tagen till behov och funktion och hur ett befintligt badhus kan renoveras...

Pris: 95 kr + moms

ett_samhalle_for_alla_650_6200801

Ett samhälle för alla

Fyndpris: 95 kr (ord. pris: 667 kr) I ”Ett samhälle för alla” framhäver författaren Lilian Müller vikten av en långsiktig strategi, helhetstänkande och ökad samverkan som viktiga ingredienser för att åstadkomma tillgänglighet för alla...

Pris: 95 kr + moms

Byggnadsintegrerad uppvärmning

Byggnadsintegrerad uppvärmning

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord.pris: 250 kr + moms) ”Byggnadsintegrerad uppvärmning” redovisar resultatet av ett projekt vars syfte är att skapa förståelse och utveckla verktyg för analysen av hur byggnadsintegrerad uppvärmning fungerar och att utveckla...

Pris: 95 kr + moms

Länge leve husen av Ulf Nordwall

Länge leve husen

Fyndpris: 95 kr (ord. pris: 357 kr) I ”Länge leve husen” belyser författaren Ulf Nordwall arkitektoniska kvaliteter i ett förvaltningsperspektiv hos flerbostadshus i Sverige...

Pris: 95 kr + moms

design_med_omtanke_6294002

Design med omtanke. Utg 2

Fyndpris: 95 kr (ord. pris: 436 kr) De som vistas mest i en miljö har ofta minst att säga till om. Det vänder Design med Omtanke på. Metoden tar vara på kunskapen hos dem som arbetar i verksamheten och ger dem verktyg för att skapa en arbetsmiljö på ...

Pris: 95 kr + moms

paragrafer_for_praktiker_650_6405010

Paragrafer för praktiker

Fyndpris: 95 kr (ord. pris: 598 kr) ”Paragrafer för praktiker" är en handbok i grundläggande entreprenadjuridik för mindre entreprenadföretag. Boken passar också den som på ett enkelt sätt vill sätta sig in i vad paragraferna i avtalslagen, AB och AB...

Pris: 95 kr + moms

upphandling_i_investeringsprojekt__6475001

Upphandling i investeringsprojekt

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord.pris: 822 kr + moms) Betydande resurser engageras i projekt genom upphandling. Valet av genomförandeform (entreprenadform och ersättningsform) styr de grundläggande projektmålen, objektets utformning och funktion (omfattni...

Pris: 95 kr + moms

bygga_for_seniorer_650_6206010

Bygga för seniorer

Fyndpris: 95 kr (ord. pris: 625 kr) Vad är egentligen en seniorbostad och hur kan den utformas? Det vill den här boken ge svar på! "Bygga för seniorer" handlar också om varför seniorernas boende bör uppmärksammas just nu och inte om tio år när antale...

Pris: 95 kr + moms

6053046_large_enova

SIS HB 39 Elansvar - en fyrklöver

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord.pris: 995 kr + moms) ”Elansvar” är tänkt att ge dig ökad förståelse för vad begreppet ”elansvar” innebär och på så sätt ge dig en möjlighet att organisera din verksamhet på ett elsäkert sätt...

Pris: 95 kr + moms

6116032_large_enova

Kaos!

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord.pris:310 kr + moms) ”Kaos – Leda företag i turbulenta tider” ger konkreta riktlinjer för att hantera en alltmer kaotisk miljö...

Pris: 95 kr + moms