Installationer

Alla titlar

praktisk_ellara_6039758

Praktisk ellära

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Praktisk ellära på El- och energiprogrammet i gymnasiet. Boken går igenom elsäkerhet, elektriska storheter, mätinstrument, likströmskretsars och enfasväxelströmkretsars funktion, elsystemets uppbyg...

Pris: 549 kr + moms

mekatronil_1_6039747

Mekatronik 1

Mekatronik vänder sig i första hand till elever på El- och energiprogrammet i den svenska gymnasieskolan. Boken detaljbehandlar alla centrala delar i kursen Mekatronik 1 såsom mät- och ritteknik, mekaniska begrepp, logiska funktioner, programmering a...

Pris: 549 kr + moms

elektromekanik_6039746

Elektromekanik

Boken detaljbehandlar alla central delar i kursen Elektromekanik, såsom elarbete, verkstadsarbete, ritningsläsning, fästteknik, elsäkerhet, handverktyg, egenkontroll, kvalitetskrav, arbetsmiljö och säkerhet...

Pris: 549 kr + moms

ebr_handbok_for_arbete_med_spanning_6014063

EBR Hb för arbete m spänning över 1 kV. AMS3:19

Handboken samlar information om verksamheten för arbete med spänning (AMS) för högspänning (över kV) i ett dokument. Skriften underlättar för elnätsföretag och dess utförare som ska starta upp AMS verksamhet...

Pris: 1 100 kr + moms

elinstallationer_i_lantbruk_och_hastverksamhet_6537187

Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet

Elinstallationer och elektrisk utrustning som används i lantbruk och hästverksamhet utsätts i många fall för stora påfrestningar. Det hänger samman med att utrustningen ofta används i miljöer som är fuktiga...

Pris: 200 kr + moms

praktisk_processreglering_6144055

Praktisk processreglering

Praktisk processreglering inleds med en genomgång av metoder för att bestämma dynamiken hos de processavsnitt som ska regleras, samt PID-regulatorns uppbyggnad och användningsområden...

Pris: 324 kr + moms

daylighting_and_lighting_6108230

Daylighting and lighting

Good daylighting of building interiors not only promotes low energy use, it has the potential to (re)connect humans to the natural cycle of day and night, which promotes health and well-being...

Pris: 405 kr + moms

norm_for_omradesskydd_6591051

SSF 1087:1 Områdesskydd - klassning och utförande

Ett områdesskydd ska markera en gräns för att förhindra obehöriga att beträda det skyddade området. Risk och behovsanalys utifrån inbrottssäkerhet ligger till grund för klassningen enligt SSF 1087...

Pris: 446 kr + moms

norm_avseende_larmcentraler_6591050

SSF 136:5 Larmcentraler

Reglerna omfattar larmcentraler som yrkesmässigt utför bevakning åt annan genom att via teknisk tillsyn mottager och förmedlar larm. I första hand från automatiska inbrotts- och överfallslarmanläggningar enligt SSF 130 samt brandlarmanläggningar utfö...

Pris: 652 kr + moms

norm_avseende_kamerabevakningssystem_cctv_6591049

SSF 1060:3 Kameraövervakningssystem CCTV

Denna norm omfattar hela processen för ett kamerabevakningssystem. Från risk- och behovsanalys, projektering och installation samt utbildning, driftsättning och dokumentation...

Pris: 591 kr + moms

ebr_natstationer_12_24_04_kv_6014062

EBR Nätstationer 12-24/0,4 kV. KJ 59:19

Denna EBR-publikation KJ59:19 ersätter tidigare utgåva KJ59:08. Det är grundläggande att beställare av nätstation har en strategi, för rätt utrustningsnivå för respektive nätstationstyp och nätstruktur, samt värdering av miljöbelastning vid valet av ...

Pris: 728 kr + moms

ljussattning_av_broar_tunnlar_6984020

Ljussättning av broar och tunnlar

”Ljussättning av broar och tunnlar” fokuserar på en av arkitekternas viktigaste faktor – ljuset. Som en del av tunnel- och broarkitektur spelar ljussättningen flera roller – för säkerhet och orienterbarhet, för upplevelser av trygghet och attraktivit...

Pris: 292 kr + moms

kompendium_handledning_6004104

Kompendium, handledn o övn.uppgifter examinering

Den här boken utgår ifrån presentationer gjorda i samband med Förberedande kurs inför examinering. Innehållet täcker de viktigaste och mest grundläggande som fastställts i förordning EU 2015/2067, förordning EU 517/2014 och den svenska författningssa...

Pris: 645 kr + moms

anlaggningsteknik_co2_r744_6004103

Anläggningsteknik CO2 (R744)

Ny kunskap och nyutvecklad utrustning anpassad till CO2 har resulterat i att CO2 idag representerar ett energieffektivt och kostnadseffektivt köldmedel i en mängd olika applikationer...

Pris: 680 kr + moms

sek_hb457_solceller_6159036

SEK hb 457 Solceller. Råd och regler

Den nya solcellshandboken ger råd och anvisningar för en säker och tillförlitlig installation. Läs om dimensionering och komponentval och om installation, inkoppling och idrifttagning...

Pris: 359 kr + moms

elda_i_vedspis_6039705

Elda i vedspis

Bara i Sverige finns i dag nästan två miljoner vedvärmda anläggningar i våra hus. Oavsett om du äger eller funderar på att skaffa köksspis, kamin eller kakelugn är boken ett utmärkt hjälpmedel. Den täcker in fakta, historik, recept och rengöring...

Pris: 229 kr + moms

ebr_fordelningsstationer_6014059

EBR Fördelningsstationer. KJ 58:18

Vägledningen är ett tekniskt stöd vid planering och byggnation av fördelningsstationer med normal spänningsnivå 10-130 kV.

Pris: 824 kr + moms

avfall_i_sverige_2016_6111084

Avfall i Sverige 2016

Naturvårdsverket sammanställer vartannat år statistik över avfallsflöden i Sverige med avseende på både uppkommet och behandlat avfall fördelat på olika avfallsslag, branscher och behandlingsmetoder...

Pris: 172 kr + moms

sek_hb_456_maskinhandboken_6159034

SEK hb 456 Maskinhandboken. Utg 1

Den helt nya Maskinhandboken varvar användbar information med praktiskt underbyggda konstruktionsråd. Den ger också praktisk vägledning till fordringarna i SS-EN 60204-1 och i andra standarder som kan gälla för maskiner...

Pris: 778 kr + moms

ljusdesign_och_rumsgestaltning_6108223

Ljusdesign och rumsgestaltning

Att uppfatta rum visuellt är inte alls samma sak som att utgå från det fysiskt mätbara rummet. Kan ljuset påverka den sociala dynamiken i ett rum? Hur kan man öka trygghetskänslan på en plats? I boken varvas teori om perception, ljus och rum med prak...

Pris: 396 kr + moms

praktisk_sakerhet_6591048

Praktisk säkerhet. Utg 6

Boken är en praktiskt, grundläggande inriktat handledning för den som arbetar inom en verksamhet med att bygga och upprätthålla en god säkerhet. En utmaning för den som arbetar med detta är att med små medel etablera en så god säkerhet att skadekostn...

Pris: 406 kr + moms

25 av 171