Installationer

Alla titlar

kompendium_handledning_6004104

Kompendium, handledn o övn.uppgifter examinering

Den här boken utgår ifrån presentationer gjorda i samband med Förberedande kurs inför examinering. Innehållet täcker de viktigaste och mest grundläggande som fastställts i förordning EU 2015/2067, förordning EU 517/2014 och den svenska författningssa...

Pris: 645 kr + moms

anlaggningsteknik_co2_r744_6004103

Anläggningsteknik CO2 (R744)

Ny kunskap och nyutvecklad utrustning anpassad till CO2 har resulterat i att CO2 idag representerar ett energieffektivt och kostnadseffektivt köldmedel i en mängd olika applikationer...

Pris: 680 kr + moms

sek_hb457_solceller_6159036

SEK hb 457 Solceller. Råd och regler

Den nya solcellshandboken ger råd och anvisningar för en säker och tillförlitlig installation. Läs om dimensionering och komponentval och om installation, inkoppling och idrifttagning...

Pris: 359 kr + moms

elda_i_vedspis_6039705

Elda i vedspis

Bara i Sverige finns i dag nästan två miljoner vedvärmda anläggningar i våra hus. Oavsett om du äger eller funderar på att skaffa köksspis, kamin eller kakelugn är boken ett utmärkt hjälpmedel. Den täcker in fakta, historik, recept och rengöring...

Pris: 229 kr + moms

ebr_fordelningsstationer_6014059

EBR Fördelningsstationer. KJ 58:18

Vägledningen är ett tekniskt stöd vid planering och byggnation av fördelningsstationer med normal spänningsnivå 10-130 kV.

Pris: 824 kr + moms

avfall_i_sverige_2016_6111084

Avfall i Sverige 2016

Naturvårdsverket sammanställer vartannat år statistik över avfallsflöden i Sverige med avseende på både uppkommet och behandlat avfall fördelat på olika avfallsslag, branscher och behandlingsmetoder...

Pris: 172 kr + moms

sek_hb_456_maskinhandboken_6159034

SEK hb 456 Maskinhandboken. Utg 1

Den helt nya Maskinhandboken varvar användbar information med praktiskt underbyggda konstruktionsråd. Den ger också praktisk vägledning till fordringarna i SS-EN 60204-1 och i andra standarder som kan gälla för maskiner...

Pris: 778 kr + moms

ljusdesign_och_rumsgestaltning_6108223

Ljusdesign och rumsgestaltning

Att uppfatta rum visuellt är inte alls samma sak som att utgå från det fysiskt mätbara rummet. Kan ljuset påverka den sociala dynamiken i ett rum? Hur kan man öka trygghetskänslan på en plats? I boken varvas teori om perception, ljus och rum med prak...

Pris: 396 kr + moms

praktisk_sakerhet_6591048

Praktisk säkerhet. Utg 6

Boken är en praktiskt, grundläggande inriktat handledning för den som arbetar inom en verksamhet med att bygga och upprätthålla en god säkerhet. En utmaning för den som arbetar med detta är att med små medel etablera en så god säkerhet att skadekostn...

Pris: 406 kr + moms

teknikhandboken-vvs-2019

Teknikhandboken VVS 2019

Teknikhandboken eller ”Rörmokarens bästa vän” i 2019 års utgåva innehåller praktisk vvs-teknik, mått, regler, krav, normer, lagar och en kalender. En riktig uppslagsbok för verksamma i vvs-sektorn...

Pris: 545 kr + moms

nya_belysningsboken_6039676

Nya belysningsboken så ljussätter du utomhus

Den här boken vill inspirera till skapande med hjälp av ljus. I boken presenteras olika miljöer med såväl permanenta belysningsinstallationer som tillfälliga ljusexperiment...

Pris: 229 kr + moms

ebr_jordningskonstruktioner_04_24kv_6014058

EBR Jordningskonstruktioner 0,4 - 24 kV. K 25:18

Denna EBR-rapport ersätter K 25:10 och innehåller konstruktionsanvisningar för jordningar i luftlednings- och jordkabelnät max 24 kV samt för nätstationer. Skriften behandlar skyddsjordning och funktionsjordning i separata avsnitt.

Pris: 515 kr + moms

norm_avseende_inbrottsskyddande_lasenheter_for_6591046

SSF 3522:2 Inbrottsskyddande låsenheter för fast montering

Normen är framtagen som ersättare för den tillbakadragna svenska standarden SS 3522 utgåva 4. I denna norm sammanställs och klassas egenskaper hos låskomponenter som individuellt har angivits i flera andra normer...

Pris: 490 kr + moms

el_och_elsakerhet_6039672

El och elsäkerhet

Hur distribueras el och vad är elkvalitet? Hur fungerar proppsäkringar och jordfelsbrytare? Innehållet i boken omfattar bland annat elanläggningar, ett exempel på dimensionering, säkringar, potentialutjämning och vagabonderande ström...

Pris: 255 kr + moms

ebr_byggmetoder_vid_ombyggnad_av_12_24kv_luftledningar_6014057

EBR Byggmetoder vid ombyggnad av 12-24 kV luftledningar. A 301:18

Innehavaren av en starkströmsanläggning ska se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges ...

Pris: 700 kr + moms

elektromekanisk_lasanlaggning_6591044

SSF 210:3 Elektromekanisk låsanläggning

I Stöldskyddsföreningens norm SSF 210, utgåva 3, beskrivs de regler som gäller för fast installerad trådbunden elektromekanisk låsanläggning. Reglerna innehåller krav på projektering och installation av den elektromekaniska låsanläggningen...

Pris: 708 kr + moms

ebr_handbok_for_arbete_i_utsatta_situationer_6014056

EBR Handbok för arbete i utsatta situationer. HMS 11:18

I energibranschens anläggningar genomförs både underhåll och akut felavhjälpning kontinuerligt. Skriften riktar sig till arbete i anläggningar där det finns en komponent av oönskad stress, utökad press av social karaktär eller förhöjd risk för brott...

Pris: 858 kr + moms

ebr_markning_av_anlaggningsdelar_6014055

EBR Märkning av anläggningsdelar. K 35:18

Att innehavaren av elanläggning ska skylta anläggningen är reglerat i regelverk och föreskrifter. Skyltning ska tillsammans med övrig dokumentation skapa en tydlig bild för hur elanläggningen är uppbyggd...

Pris: 458 kr + moms

chilled_beam_application_guidebook_6905516

Chilled Beam Application Guidebook

The topic of the guidebook on chilled beam cooling is important with respect to inddor environment. It presents the principles of chilled beam cooling and illustrates its practical applications.

Pris: 472 kr + moms

computational_fluid_dynamics_6905518

Computational Fluid Dynamics

The book describes a computer based model which can predict air movement, and contaminant distribution, as well as many other parameters of room air distribution.

Pris: 472 kr + moms

displacemnet_ventilation_6905515

Displacement Ventilation

This guidebook is aimed at practicing consulting and constracting engineers and answers the questions: what are the benefits of displacemnets ventilation in commercial premises? what are the limitations? where should displacement ventilation be appl...

Pris: 472 kr + moms

low_temperature_heating_and_high_temperature_cooling_6905517

Low Temperature Heating and High Temperature Cooling

The book is intended for designers, builders, installers, architects and buildingowners. This guidebook presents the theory of low exergy systems with some basic heat transfer, however, the focus is on practical design and installation of such system...

Pris: 472 kr + moms

ss_en_81_20_2014_6053599

SS-EN 81-20:2014 Säkerhetsregler Hissar

1.1 Denna standard anger säkerhetsregler för permanent installerade nya person- eller varupersonhissar, utförda som drivskivehissar, trumhissar, kedjehissar eller hydraulhissar, med hisskorg avsedd för transport av personer eller personer och gods oc...

Pris: 1 675 kr + moms

25 av 171