Installationer

Alla titlar

elinstallationer_6039818

Elinstallationer

Elinstallationer vänder sig i första hand till elever på El-och energiprogrammet i den svenska gymnasieskolan. Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Elinstallationer, såsom lagar och regler, arbetsmiljö, ergonomi, elsäkerhet, elmateria...

Pris: 559 kr + moms

smarta_hem_6002028

Smarta Hem. En rapport

Smarta hem är en marknad som växt snabbt och det finns pengar att tjäna för elinstallatörerna. I en färsk rapport har tidningen Elinstallatören kartlagt allt du behöver veta för att sälja och installera lösningarna...

Pris: 995 kr + moms

digital_lasenhet_6591055

SSF 3523 Digital Låsenhet

Norm för klassning, krav och provning av digitala låsenheter med inbrottsskyddande egenskaper. Den digitala låsenheten kan klassas som en enhet från samma leverantör eller som en enhet sammansatt av samverkande komponenter från olika leverantörer.

Pris: 913 kr + moms

minimikrav_pa_luftvaxling_6295010

Minimikrav på luftväxling. Utg 11

Utgåva 11 av Minimikrav för luftväxling anger omkring 500 luftflödesvärden för olika verksamheter. Tabellerna har uppdaterats av Mats Östlund, som även skrivit ett inledande avsnitt om de samhällskrav som gäller för ventilation...

Pris: 495 kr + moms

esa_arbete_6014068

EBR ESA Arbete 19.1

ESA Arbete:19.1 är en omarbetad version av ESA Arbete:14.1, förändringarna i anvisningen är omfattande men arbetsmetoderna har i grunden inte förändrats...

Pris: 510 kr + moms

esa_grund_6014067

EBR ESA Grund 19.1

ESA Grund:19.1 är en omarbetad version av ESA grund:14.1, förändringarna i anvisningen är omfattande men rollerna har i grunden inte förändrats. Publikationen innehåller bland annat den terminologi som används inom elnäts-branschen, en vägledning hur...

Pris: 510 kr + moms

esa-paket-01

EBR ESA Paket 19.1 = ESA Grund + ESA Arbete

ESA Grund:19.1 är en omarbetad version av ESA grund:14.1, förändringarna i anvisningen är omfattande men rollerna har i grunden inte förändrats. Även detaljerad information om hur kommunikationen går till, vilka dokument som utväxlas mellan de inblan...

Pris: 815 kr + moms

vvs-checklista-varme

E-BOK Checklista VVS Värme. Utg 2

Med den digitala checklistan för egenkontroll säkerställer du på ett smidigt och överskådligt sätt att installationer är fackmässigt utförda och uppfyller aktuella myndighetskrav (Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2018:4...

Pris: 195 kr + moms

vvs-checklista-luftbeh

E-BOK Checklista VVS Luftbehandling. Utg 2

Denna checklista är avsedd att användas i samband med konsultuppdrag, byggnads-, anläggning-och installationsentreprenad. Med checklistan för egenkontroll säkerställer du på ett smidigt och överskådligt sätt att installationer är fackmässigt utförda ...

Pris: 195 kr + moms

vvs-checklista-tapp

E-BOK Checklista VVS Tapp- och avloppsinstallationer. Utg 2

Med den digitala checklistan för egenkontroll av tapp och avloppsinstallationer säkerställer du på ett smidigt och överskådligt sätt att installationer är fackmässigt utförda och uppfyller aktuella myndighetskrav (Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med...

Pris: 195 kr + moms

vvs-checklista-generell

E-BOK Checklista VVS Generell. Utg 2

Med den digitala checklistan för egenkontroll säkerställer du på ett smidigt och överskådligt sätt att installationer är fackmässigt utförda och uppfyller aktuella myndighetskrav (Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2018:4...

Pris: 195 kr + moms

energiteknik_1_6039781

Energiteknik 1

Boken detaljbehandlar alla centrala delar i kursen Energiteknik 1 på El- och energiprogrammet på gymnasiet, såsom energisystem, energianvändning, energiproduktion, energi- och processkännedom, energikällor, arbetsmiljö och säkerhet, utrustning och ve...

Pris: 558 kr + moms

projekthandboken_va_6955001

Projekthandboken VA

Handboken är ett stöd och en vägledning för att åstadkomma en mer systematisk och kvalitetssäkrad projektprocess vid nyanläggning och renoveringar i de allmänna VA-anläggningarna i Sverige...

Pris: 495 kr + moms

byggteknik_a_400_19_ebr_6014065

EBR Metoder vid byte av elmätare. A 400:19

Dokumentet ”Metoder vid byte av elmätare” beskriver hur byte av elmätare kategori 1, direktmätt anläggning upp till och med 63 A, ska utföras under normala förutsättningar...

Pris: 265 kr + moms

teknikhandboken_vvs_2020_6002027

Teknikhandboken VVS 2020

Teknikhandboken eller ”Rörmokarens bästa vän” i 2020 års utgåva innehåller praktisk vvs-teknik, mått, regler, krav, normer, lagar och en kalender. En riktig uppslagsbok för verksamma i vvs-sektorn. Handboken innehåller också en kalenderdel...

Pris: 555 kr + moms

injustering_av_luftfloden__6290010

Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem

Skriften utgavs första gången av Statens råd för byggnadsforskning 1981,med titeln Injustering av luftflöden i ventilationsinstallationer– beskrivning av proportionalitetsmetoden (T12:1981)...

Pris: 400 kr + moms

praktisk_ellara_6039758

Praktisk ellära

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Praktisk ellära på El- och energiprogrammet i gymnasiet. Boken går igenom elsäkerhet, elektriska storheter, mätinstrument, likströmskretsars och enfasväxelströmkretsars funktion, elsystemets uppbyg...

Pris: 549 kr + moms

mekatronil_1_6039747

Mekatronik 1

Mekatronik vänder sig i första hand till elever på El- och energiprogrammet i den svenska gymnasieskolan. Boken detaljbehandlar alla centrala delar i kursen Mekatronik 1 såsom mät- och ritteknik, mekaniska begrepp, logiska funktioner, programmering a...

Pris: 549 kr + moms

elektromekanik_6039746

Elektromekanik

Boken detaljbehandlar alla central delar i kursen Elektromekanik, såsom elarbete, verkstadsarbete, ritningsläsning, fästteknik, elsäkerhet, handverktyg, egenkontroll, kvalitetskrav, arbetsmiljö och säkerhet...

Pris: 549 kr + moms

ebr_handbok_for_arbete_med_spanning_6014063

EBR Hb för arbete m spänning över 1 kV. AMS3:19

Handboken samlar information om verksamheten för arbete med spänning (AMS) för högspänning (över kV) i ett dokument. Skriften underlättar för elnätsföretag och dess utförare som ska starta upp AMS verksamhet...

Pris: 1 100 kr + moms

elinstallationer_i_lantbruk_och_hastverksamhet_6537187

Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet

Elinstallationer och elektrisk utrustning som används i lantbruk och hästverksamhet utsätts i många fall för stora påfrestningar. Det hänger samman med att utrustningen ofta används i miljöer som är fuktiga...

Pris: 200 kr + moms

praktisk_processreglering_6144055

Praktisk processreglering

Praktisk processreglering inleds med en genomgång av metoder för att bestämma dynamiken hos de processavsnitt som ska regleras, samt PID-regulatorns uppbyggnad och användningsområden...

Pris: 331 kr + moms

daylighting_and_lighting_6108230

Daylighting and lighting

Good daylighting of building interiors not only promotes low energy use, it has the potential to (re)connect humans to the natural cycle of day and night, which promotes health and well-being...

Pris: 405 kr + moms

25 av 171