6013115_large_enova

AMI Installatör

Anslutning, Mätning, Installation

I lager

Pris: 180 kr + moms

Snabb leverans

”AMI Installatör” är en handbok för Elinstallatörer samt personal på elnätsföretagen som arbetar med kundnära arbetsuppgifter inom områdena Anslutning, Mätning och Installation (AMI). Här finns de flesta viktiga handlingar samlade som en elinstallatör har användning för – förordningar, föreskrifter, hänvisningar till svensk standard m m. Boken innehåller bara de delar som elinstallatören behöver. ”AMI” ersätter Sveriges Elleverantörers utgåva av ”Handbok Elinstallation” från 1997.


Art nummer: 6013115

Utgivningsår: 2009

Utgivare: Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Antal sidor: 36

Kategori: Installationer