Bättre luftkvalitet

Bättre luftkvalitet. Att arbeta med partiklar i skolan

Tryckt bok, I lager

Pris: 125 kr + moms

Snabb leverans

"Bättre luftkvalitet" handlar om luftpartiklar i skollokaler. Den beskriver faktorer som påverkar innemiljön och exempel på hur man kan minska risken för ohälsosamma skollokaler. Luftburna partiklar är viktiga att uppmärksamma eftersom de påverkar den upplevda miljön och har betydelse för hälsan i skolorna.

Innemiljöproblem handlar ofta om att ha en bra dialog med de som vistas i lokalerna. Förbättringar av luftkvaliteten handlar framför allt om städbarhet. Att möblera smart och se till att klassrummen kan städas på rätt sätt sänker partikelhalten.


Art nummer: 6020381

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789171647856

Antal sidor: 30

Kategori: Installationer