Byggnadsintegrerad uppvärmning

Byggnadsintegrerad uppvärmning. FoU-Väst 1102

Författare: Karlsson Henrik, Hagentoft Carl-Eric

I lager

Pris: 95 kr + moms

Snabb leverans

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord.pris: 250 kr + moms)

”Byggnadsintegrerad uppvärmning” redovisar resultatet av ett projekt vars syfte är att skapa förståelse och utveckla verktyg för analysen av hur byggnadsintegrerad uppvärmning fungerar och att utveckla riktlinjer för utformningen. Fokus har legat på golvvärme som är den vanligaste tillämpningen av byggnadsintegrerad uppvärmning.

Rapporten redovisar en avancerad simuleringsmodell för byggnadsintegrerad uppvärmning. Med modellens hjälp kan interaktionen mellan ingjutna rör och dess omgivning analyseras med god upplösning i både tid och rum. Modellen ger förutom rumstemperatur och total värmeavgivning bland annat svar på i detalj hur värme fördelas i rummet och vilken termisk komfort som uppnås.

Modellen möjliggör en förenklad systemuppbyggnad och därmed en lägre slutlig investeringskostnad.


Författare: Karlsson Henrik, Hagentoft Carl-Eric

Art nummer: 6119917

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Sveriges Byggindustrier

Antal sidor: 50

Kategori: Installationer

Fler titlar av samma författare