elsakerhet-i-foretaget-650-6013142

Elsäkerhet i företaget

Författare: Grafström Joakim

Tryckt bok, I lager

Pris: 696 kr + moms

Syftet med boken "Elsäkerhet i Företaget" är att ge riktlinjer för hur elsäkerheten inom till exempel elteknikföretaget kan organiseras och delegeringar genomföras.

Som bilagor i boken finns också en elsäkerhetspolicy, en arbetsmiljöpolicy, Elsäkerhetsverkets föreskrifter och exempel på ifyllda dokumentmallar samt publikationerna Vägledning vid elolycka och Minimikrav för elmateriel.

Innehållsförteckning

 • Termer och definitioner
 • Utförande av elinstallationsarbete
 • Elsäkerhet i organisationen
 • EIOs rekommendation till medlemsföretagen om vad som bör ingå i en organisationsplan
 • Delegering av arbetsuppgifter samt ansvar
 • Bilaga A EIOs elsäkerhetspolicy, säkerhets- och arbetsmiljöpolicy
 • Bilaga B Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet
 • Bilaga C Dokumentmallar från EIO FORM
 • Bilaga D Exempel på användning av dokumentmallar
 • Bilaga E Vägledning vid elolycka
 • Bilaga F Minimikrav på elmateriel enligt Elinstallationsreglerna


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Författare: Grafström Joakim

Art nummer: 6013142

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Elförlaget

ISBN: 9789197672832

Antal sidor: 180

Kategori: Installationer