elsakerhet_vid_raddningsinsats_325_6537129

Elsäkerhet vid räddningsinsats

Tryckt bok, I lager

Pris: 346 kr + moms

Snabb leverans

Elektricitet kan orsaka allvarliga och omfattande skador på person och egendom. Bränder relaterade till el är den enskilt största tekniska brandorsaken i samhället. Men denna typ av bränder har dock minskat och jämfört med övriga Europa skadas relativt få personer i Sverige av elektricitet.

Största problemet vid elolyckor är risken för personskador – både för dem som drabbas och personer som försöker ingripa. Alla som innehar en starkströmsanläggning är skyldiga att sköta och kontrollera den så att den kan användas på ett betryggande sätt, något som regleras i Elsäkerhetsverkets ELSÄK-FS 2008:3.

”Elsäkerhet vid räddningsinsats” riktar sig främst till räddningstjänsten men även till anläggningsansvariga och eldriftansvariga inom olika verksamheter.

Handboken tar upp:

Elektrisk fara
Säkerhetsåtgärder
Elanläggningar
Tillträde till driftrum
Släckmedel
Släckning av bränder
Checklistor


Art nummer: 6537129

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

ISBN: 9789171444042

Antal sidor: 64

Kategori: Installationer