6013106_large_enova

Handbok kabelförläggning. KJ41.1:08

I lager

Pris: 577 kr + moms

Snabb leverans

Handboken redovisar schakt och förläggningsmetoder från olika projekt i branschen. Målet är att kunna ge en vägledning i valet av den mest kostnadseffektiva metoden av förläggning under vissa givna förutsättningar.

Rapporten beskriver olika metoder och under vilka förutsättningar respektive metod är att föredra ur såväl beställarens som entreprenörens perspektiv. Målsättningen är att få en likvärdig kvalitet på alla kabelarbeten.


Art nummer: 6013106

Utgivningsår: 2008

Utgivare: Svensk Energi

Antal sidor: 26

Kategori: Installationer