projektering_av_vvs_installationer_325_6108090

Projektering av VVS-installationer

Författare: Warfvinge Catarina, Dahlblom Mats

Tryckt bok, I lager

Pris: 526 kr + moms

Snabb leverans

"Projektering av VVS-installationer" fokuserar på projektering av VVS-installationerna och ger grundläggande kunskap om hur installationssystem väljs, utformas och dimensioneras utifrån brukarnas krav på inneklimat. För god funktion krävs dessutom samarbete med VVS-entreprenörerna redan under projekteringen.

VVS-installationernas viktigaste uppgift är att skapa ett gott inneklimat i byggnader vilket sker med systemen för värme, ventilation och komfortkyla. För vår bekvämlighet behövs dessutom tapp- och spillvattensystem. Att få alla VVS-system att fungera väl och energieffektivt i samverkan med hus och brukare är en komplex uppgift, som kräver att VVS-projektören har en helhetssyn.

Boken är i huvudsak skriven för studenter på universitet, högskolor och yrkeshögskolor.

Till boken finns nu en bok med Övningar


Författare: Warfvinge Catarina, Dahlblom Mats

Art nummer: 6108090

Utgivningsår: 2010

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144055619

Antal sidor: 314

Kategori: Installationer

Fler titlar av samma författare