r1_2013_650_6905510

R1 Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav. 2013

Tryckt bok, I lager

Pris: 770 kr + moms

Snabb leverans

”R1 Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav” är riktlinjer som ska utgöra underlag för att specificera och värdera inneklimatets kvalitet, som referenshandling i samband med projektering och upphandling av inneklimatsystem.

Riktlinjerna ska även vara ett hjälpmedel vid bedömning av inneklimatets kvalitet i befintliga byggnader. R1:an ska helt enkelt fungera som en mall för krav på luftkvalitet, termiskt klimat, ljud och ljus. En mall som underlättar kommunikationen mellan byggprocessens aktörer.

Denna fjärde utgåva av R1:an har uppdaterats främst med hänsyn till ändrade myndighetskrav och standarder samt att kapitel 6 om verifiering av inneklimatkrav omarbetats och utökats. Det är främst ändringar av Boverkets byggregler, standarden SS EN 25268 avseende ljudklassning av lokaler och luftkvalitetsförordningen SFS 2010:477 som föranlett ändringarna.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning VVS


Art nummer: 6905510

Utgivningsår: 2013

Utgivare: EMTF Förlag AB

ISBN: 9789197627184

Antal sidor: 68

Kategori: Installationer