sek_hb_435_vagledning_vid_325_6509435

SEK hb 435 Vägledning vid användning

Tryckt bok, I lager

Pris: 378 kr + moms

Snabb leverans

Detta är en vägledning till apparattillverkare, installatörer och slutanvändare om egenskaper hos harmoniserande lågspänningskablar och om de begränsningar som anses nödvändiga för att skydda liv och byggnader eller andra varor. Handboken är till största delen en översättning och modernisering av det europeiska harmoniseringsdokumentet CENLEC HD 516 och behandlar  plast- och gummikablar enligt HD21 och HD22.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Art nummer: 6159015

Utgivningsår: 2004

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

ISBN: 9189667050

Antal sidor: 48

Kategori: Installationer