Solenergi. Praktiska tillämpningar i bebyggelse. Utgåva 5

Författare: Andrén Lars

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 465 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 372 kr + moms

Snabb leverans

Solenergin kommer att spela en viktig roll i vår framtida energiförsörjning, vilket är bra för miljön, klimatet och ekonomin. Den här boken fokuserar på solenergi i alla dess former med tonvikt på solvärme och solel. Boken behandlar även luftburen solvärme, passiv solvärme och solkyla.

Solenergi – Praktiska tillämpningar i bebyggelse presenterar också grundprinciperna kring solinstrålning, praktiska dimensioneringstips, metoder för lönsamhetsberäkning och råd i samband med upphandling. I avsnittet kring solfångare får läsaren en ingående redovisning kring verkningsgrader och solfångarens tekniska uppbyggnad men också solkretsens olika komponenter, såsom drivpaket, värmeväxlare, värmelager och kombinationsmöjligheter med biobränsle, värmepumpar etc.

I avsnittet om solvärmens olika användningsområden beskrivs möjligheterna att utnyttja solvärmen för campingplatser, idrottsanläggningar, skolor och industri m m. Boken innehåller också detaljerade beskrivningar av bland annat följande användningsområden: Flerbostadshus, Småhus, Solel, Utomhuspooler, Storskalig solvärmeteknik och Solkyla.

Boken erbjuder olika aktörer inom byggindustrin och värmesektorn möjlighet
att förstå och använda solenergi.

Solenergi – Praktiska tillämpningar i bebyggelse vänder sig till olika aktörer i bygg- och VVS-branschen såsom konstruktörer, installatörer och lämpar sig även för utbildningar i ämnet. 

Heldagskurs - Solenergi


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Miljö/Energi


Författare: Andrén Lars

Tryckta bokens artikel nr: 6444007

E-bokens artikel nr: 7774447

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173336789

E-bokens ISBN: 9789173337250

Antal sidor: 167

Kategori: Installationer

Fler titlar av samma författare