styrfunktioner-fran-brandlarmet-650-6537153

Styrfunktioner från brandlarmet

Tryckt bok, I lager

Pris: 568 kr + moms

Snabb leverans

De flesta brandlarm styr inte bara utrymningslarmet, utan även en mängd andra funktioner som är väsentliga vid brand.

Många tror att ett besiktigat brandlarm även innebär att besiktningsmannen har kontrollerat alla system som styrs därifrån. Tyvärr är det en falsk säkerhet. Styrsystemen, och funktionerna de kontrollerar, räknas inte som en del av brandlarmet.

Den här rekommendationen utgör ett komplement till befintliga regelverk genom att ge förslag på åtgärder för att få en överblick över styrfunktionerna från projektering till driftskede.

Rekommendationen tar bland annat upp vilka regelverk som ligger till grund för brandlarm och brandskyddsfunktioner, hur ansvarsfrågan ser ut samt hur samordning och kommunikation mellan alla inblandade projektörer kan underlättas. Den som ansvarar för en fastighet ansvarar också för att styrningen av de brandtekniska funktionerna fungerar hela vägen ut.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Brandsäkerhet


Art nummer: 6537153

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

ISBN: 9789171444424

Antal sidor: 49

Kategori: Installationer