Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka

I lager

Pris: 20 kr + moms

Snabb leverans

I ”Vägledning vid elolycka” hittar du information, kompletterat med tydliga illustrationer, om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Här finns övergripande vägledning i hur du ska agera om du befinner dig i en akut situation där någon skadats och tips om vad man ska tänka på i efterhand om man råkar ut för en elolycka. Dessutom hittar du råd om möjligt förebyggande av elolyckor.

Broschyren vänder sig främst till alla som jobbar i elbranschen men är praktisk för alla som vill veta mer om risker med elektrisk ström och vad man kan göra vid elolyckor.


Art nummer: 6013131

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Antal sidor: 16

Kategori: Installationer