avfall_i_sverige_2016_6111084

Avfall i Sverige 2016

I lager

Pris: 172 kr + moms

Snabb leverans

Naturvårdsverket sammanställer vartannat år statistik över avfallsflöden i Sverige med avseende på både uppkommet och behandlat avfall fördelat på olika avfallsslag, branscher och behandlingsmetoder.

I skriften beskrivs avfallsflödena i samhället och diskuterar möjligheten att nå de mål som satts upp för avfallsområdet.


Art nummer: 6111084

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Naturvårdsverket

Antal sidor: 109

Kategori: Installationer