belysning-i-offentliga-lokaler_6020443

Belysning i offentliga lokaler

Tryckt bok, I lager

Pris: 325 kr + moms

Snabb leverans

När det gäller offentliga verksamhetslokaler finns en stor potential att förbättra ljusmiljön och att använda mindre energi. Skriften Belysning i offentliga lokaler vill öka kunskapen och intresset för belysning, att informera om möjligheter till energieffektivare belysning samt att genomföra energieffektiviserande åtgärder.

Boken ger råd och tips om inventeringar, program och genomförande av projekt som leder till bättre belysning.

Skriften är en ny version av Belysningsguiden (2007) som har genomgått en omfattande revidering och uppdatering.


Art nummer: 6020443

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Offentliga fastigheter

ISBN: 9789175853802

Antal sidor: 92

Kategori: Installationer