BoIT 2.0 - Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder

BoIT 2.0. Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder

I lager

Pris: 200 kr + moms

Snabb leverans

Att organisera och utveckla it och bredband så att tekniken även i fortsättningen ska vara attraktiv och användbar för nya tjänster inom förvaltning och boende. Det är inriktningen på BoIT-projektet där under drygt två år 14 allmännyttiga bostadsföretag tillsammans med SABO och med stöd från Hjälpmedelsinstitutet (HI) har arbetat tillsammans.

I det delprojekt som inriktades på samhällstjänster och välfärdsbredband samarbetade BoIT-projektet med Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF) och i det delprojekt som inriktades på öppna system och API:er samarbetade BoIT-projektet med Föreningen för förvaltningsinformation (Fi2).

”BoIT 2.0. Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder” visar att en av slutsatserna hittills från samarbetet är att det finns behov av att utveckla gemensam öppna standards och krav på digitala fastighets- och boendetjänster. Tjänster som vi kan utnyttja i våra hus och som gör det enklare att erbjuda nya tjänster och funktioner som stöd till effektivare fastighetsdrift och förvaltning.

Tjänster som ger hyresgästerna möjlighet att få tillgång till val av egna tjänster inom tv och bredband och som samtidigt ger samhället möjlighet att utveckla tjänster inom kvarboende och omsorg (tjänster som skapar trygghet, till exempel tillsyn nattetid).


Art nummer: 6587157

Utgivningsår: 2013

Utgivare: SABO

Antal sidor: 24

Kategori: Installationer