Cisternanvisningar I 2012, utg 1

Cisternanvisningar I

2012. Komplement till SS-EN 14015 för cisterner i Sverige. Anvisningar för stationära, stående cylindriska, öppna cisterner avsedda för förvaring av vätska (utom kryogena vätskor)

Tryckt bok, I lager

Pris: 695 kr + moms

Snabb leverans

”Cisternanvisningar I – 2012” baseras på ”Bilaga A i SS-EN 14015”. Den bör därför användas tillsammans med standarden. Anvisningen är avsedd att vara en hjälp att tillämpa standarden ”SS-EN 14015 – Anvisningar för konstruktion och tillverkning av stationära, vertikala, cylindriska, svetsade stålcisterner, ovan jord med plan botten, för lagring av vätskor vid omgivningstemperatur eller högre temperatur” och dess ”Bilaga A”, genom att uppmärksamma läsaren på de avsnitt som avviker från krav i de svenska regelverken.

Anvisningen pekar ut vilka avvikelser som finns mellan SS-EN 14015 och kraven i föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (SÄIFS, SRVFS, MSBFS) samt svensk praxis.

”Cisternanvisningar I – 2012” ska vara en hjälp för beställare, tillverkare, ägare och kontrollorgan av och för cisterner. I Bilaga A i SS-EN 14015 finns ett flertal punkter som ska avtalas mellan beställare och tillverkare.


Art nummer: 6053567

Utgivningsår: 2012

Utgivare: SIS Förlag

ISBN: 9789171628428

Antal sidor: 33

Kategori: Installationer