vvs-checklista-luftbeh

E-BOK Checklista VVS Luftbehandling. Utg 2

E-bok (pdf)

Pris: 195 kr + moms

Snabb leverans

Denna checklista är avsedd att användas i samband med konsultuppdrag, byggnads-, anläggning-och installationsentreprenad. Med checklistan för egenkontroll säkerställer du på ett smidigt och överskådligt sätt att installationer är fackmässigt utförda och uppfyller aktuella myndighetskrav (Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2018:4).
Checklistan är en interaktiv pdf som du kan fylla i, kommentera och signera digitalt.


Art nummer: 7770023

ISBN: 9789179170011

Kategori: Installationer