vvs-checklista-varme

E-BOK Checklista VVS Värme. Utg 2

E-bok (pdf)

Pris: 195 kr + moms

Snabb leverans

Med den digitala checklistan för egenkontroll säkerställer du på ett smidigt och överskådligt sätt att installationer är fackmässigt utförda och uppfyller aktuella myndighetskrav (Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2018:4). Den är avsedd att användas i samband med konsultuppdrag, byggnads-, anläggning-och installationsentreprenad.

Checklistan är en interaktiv pdf som du kan fylla i, kommentera och signera digitalt.


Art nummer: 7770024

ISBN: 9789179170035

Kategori: Installationer