ebr_byggmetoder_vid_ombyggnad_av_12_24kv_luftledningar_6014057

EBR Byggmetoder vid ombyggnad av 12-24 kV luftledningar. A 301:18

I lager

Pris: 700 kr + moms

Snabb leverans

Innehavaren av en starkströmsanläggning ska se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot person- och sakskada enligt Elsäkerhetslagen (2016:732).

Anvisningen beskriver arbetsmetoderna shuntkabel, sektionering, reservelverk och arbete med spänning (AMS). Skriften förklarar också för- och nackdelar med respektive konstruktionslösning.


Art nummer: 6014057

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Energiföretagen Sverige - Swedenergy AB

Antal sidor: 43

Kategori: Installationer