esa_arbete_6014068

EBR ESA Arbete 19.1

I lager

Pris: 510 kr + moms

Snabb leverans

ESA Arbete:19.1 är en omarbetad version av ESA Arbete:14.1, förändringarna i anvisningen är omfattande men arbetsmetoderna har i grunden inte förändrats.

Publikationen innehåller detaljerade anvisningar om planering och tillvägagångssätt vid skötselåtgärder, så som koppling, mätning, ledningsanvisning och besiktning.

Planering inför arbete, riskhantering Risk-P och Risk-U, säkerhetsåtgärder och metodik för Arbete utan spänning (AUS), Arbete nära spänning (ANS)och Arbete med spänning (AMS) förklaras ingående. Tillvägagångssättet för samtliga arbetsmetoder förklaras på ett utförligt och pedagogiskt vis.

Då grundbegreppen inte ändrats är det fritt att tillämpa de nya anvisningarna utan dröjsmål.


Art nummer: 6014068

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Svensk Energi

Antal sidor: 79

Kategori: Installationer