ebr_riktlinjer_for_provtagning_vid_stromgenomgangsolyckor_6014061

EBR Riktlinjer för provtagning vid strömgenomgångsolyckor. HMS13:19

I lager

Pris: 221 kr + moms

Snabb leverans

Årligen anmäls cirka 300 elolyckor till Elsäkerhetsverket, men mörkertalet är stort både för elyrkesmän och lekmän. Cirka en tredjedel av elolyckorna leder till minst en dags sjukskrivning.

Vanligaste olyckan torde vara lågspänningsolyckor och dessa leder i de flesta fall till att drabbade personer kontaktar sjukvården. Så borde det vara, men så är det sannolikt inte alltid. Lindriga fall kan undgå registrering alternativt återfinnas på lokal nivå i öppenvården.

Därför har  EBR tagit fram denna ansvisning ska:

  • Guida dialogen med sjukvården i samband med olyckstillfället
  • Vara vägledande för elnätsföretag kring lyckade rutiner och arbetssätt för att ta hand om individer som drabbats av en elolycka


Art nummer: 6014061

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Energiföretagen Sverige - Swedenergy AB

Antal sidor: 15

Kategori: Installationer