ebr_krav_rad_och_rekommendationer_vid_stolpklattring_6014054

EBR Stolpklättring. IN 071:18

I lager

Pris: 358 kr + moms

Snabb leverans

Denna handling fungerar som ett stöd för arbetsgivare och arbetstagare i att identifiera risker vid stolparbete och klättring och ge förslag på hur risker kan hanteras. Här får man också stöd vid val av fallskyddsutrutsning, underhåll av utrustning, val av utrustning och av räddningsmetod.


Art nummer: 6014054

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Energiföretagen Sverige - Swedenergy AB

Antal sidor: 34

Kategori: Installationer