ebr_stromledning_i_trastolpe_for_hogspanning_6014050

EBR Strömledning. IN 069:16

I lager

Pris: 275 kr + moms

Snabb leverans

När personer kommit i kontakt med impregnerade trästolpar som varit spänningssatta har det i något fall orsakat svår olycka. Problematiken har undersökts i ett Energiforskprojekt. Slutsatserna presenteras i denna rapport.

I konstruktionshänseende har impregnerade trästolpar ansetts hålla god elektrisk isolation oavsett stolptyp och impregneringstyp.


Art nummer: 6014050

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Svensk Energi

Antal sidor: 17

Kategori: Installationer