ebr_tilltrade_till_stolpar_6014053

EBR Tillträde till stolpar. IN 067:17

I lager

Pris: 345 kr + moms

Snabb leverans

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2000:6 föreskrivs bland annat om säkert tillträde till master och stolpar. Detta för att montörer som utför stolparbete ska ha bästa tänkbara skydd för att en olycka eller tillbud inte ska inträffa.

Dokumentet är en information till ledningsägare och entreprenörer och visar de alternativ som kan ge säkert tillträde.


Art nummer: 6014053

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Svensk Energi

Antal sidor: 19

Kategori: Installationer