ESA Principles - English translation of ESA

ESA Principles 14.1

I lager

Pris: 595 kr + moms

Snabb leverans

Elbranschen följer arbetsmiljölagen och branschens gemensamma tolkning av Svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar, SS-EN 50110, genom att arbeta efter ESA.

ESA-publikationerna på engelska harmoniserar till fullo med den svenska förlagan. Där det finns begrepp från standarden SS-EN 50110 har det engelska begreppet med förklaring använts. Om det har saknats begrepp från standarden har begreppet översatts till en ny betydelse på engelska.

Engelsk text / Text in English.


Art nummer: 6014045

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Svensk Energi

Antal sidor: 69

Kategori: Installationer