ESA röjning i ledningsgata - skog

ESA Röjning i ledningsgata - skog

I lager

Pris: 410 kr + moms

Snabb leverans

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall enligt arbetsmiljölagen och enligt ellagen ska betryggande skyddsåtgärder vidtas mot skada genom elektrisk ström.

ESA, elsäkerhetsanvisningarna, är ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Genom ESA kan elbranschen att följa arbetsmiljölagen och branschens tolkning av svensk standards anvisning, SS-EN 50110, för skötsel av elektriska anläggningar.

Det här är en fristående elsäkerhetsanvisning till instruerad personal för röjning i ledningsgata.


Art nummer: 6014047

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Svensk Energi

Antal sidor: 62

Kategori: Installationer