ebr_handbok_kabelslangforlaggning_6013155

Handbok Kabelslangförläggning - KJ 42:17

I lager

Pris: 405 kr + moms

Snabb leverans

Slangplöjning är en relativt ny metod som på ett rationellt och tidseffektivt sätt möjliggör ett alternativ för kabelförläggning i glesbygdsmiljö. Kabelslangförläggning kan ske med två metoder, plöjning eller schaktning.

Detta dokument fokuserar framförallt på plöjning av slang.


Art nummer: 6013155

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Svensk Energi

Antal sidor: 25

Kategori: Installationer