Kontrolljounral inbrottslarm. Enligt kraven i Svenska stöldskyddsförenningen 130

Kontrolljournal Inbrottslarm 10-pack

I lager

Pris: 362 kr + moms

Snabb leverans

Kontrolljournal är utformad enligt kraven i Svenska stöldskyddsföreningens SSF 130.

I en inbrottslarmsanläggning ska alla skötselåtgärder avdokumenteras i en särskild kontrolljournal som ska förvaras vid centralutrustningen. Noteringar kan göras av anläggningsskötare, anläggarfirma, servicefirma, besiktningsfirma eller räddningstjänst.

Alla händelser av vikt ska noteras i kontrolljournalen. EIOs kontrolljournal är utformad för att underlätta detta arbete och samtidigt säkerställa att inget missas.


Art nummer: 6013149

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Antal sidor: 24

Kategori: Installationer