fns_guide_projektering_o_underhall_for_nodbelysning_650_6067018

FSNs guide om Projektering och underhåll för nödbelysning

I lager

Pris: 190 kr + moms

Snabb leverans

Under senare år har många nya regler uppkommit inom nödbelysningsområdet och som följd av detta har tolkningarna av reglerna också varierat från person till person.

För att förenkla för den som projekterar nödbelysning har FNS (Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning) sammanställt alla regelverk inom området och tagit fram en ny skrift – ”FSNs guide om Projektering och underhåll för nödbelysning”.

I ”FSNs guide om Projektering och underhåll för nödbelysning” hittar läsaren på ett överskådligt sätt den information som behövs för att kunna projektera och underhålla en nödbelysningsanläggning på ett korrekt sätt. Här hittar man de regler och regeltolkningar som tillkommit inom nödbelysningsområdet under senare år. Detta är en uppdatering av den tidigare skriften med samma namn från 2009.

”FSNs guide om Projektering och underhåll för nödbelysning” vänder sig till fastighetsägare och fastighetsskötare, el- och belysningskonsulter, elentreprenörer, brandskyddskonsulter, räddningstjänst med flera som arbetar med nödbelysnings- och säkerhetsfrågor vid utrymning. FNS, Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning, är en remissinstans till Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket samt flera andra organisationer.


Art nummer: 6067018

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning

Antal sidor: 30

Kategori: Installationer